Darba laiks

Check-in 8:00 - 22:30

Zvejnieku kolchozs “Brīvā kaija”

1956.06.16Padomju Zeme (Limbaži)Fotoreportāža no Tūjas jūrmalas

Jaunu seju gūst Tūjas zivju pieņemšanas punkts. Paplašināti zivju sālīšanas un kūpināšanas cechi, kādēļ blakus vecajai uzbūvēta jauna ēka. Tur papildus iekārtos 8 sālīšanas baseinus. Katrs, kas ciemojas Tūjas jūrmalā, labprāt grib pastaigāt pa garo steķu tiltu, redzēt, kā vakara krēslā bākas laternā margo acetilena liesmiņa. Taču steķu tilts bija vecs un caurumains. Šogad to atjauno, bet ne jau priekš ekskursantiem. Tiltu remontē, lai
zvejnieki labāk varētu nogādāt krastā zivis pēc jaunās metodes – ar motorsūkni.
Daudz interesanta arī zvejnieku kolchozā “Brīvā kaija”. Tur, piemēram, iekārtota siltumnīca, kur audzē puķes. Labas ienākumus šim kolchozam šogad sola sudrablapsu ferma.
1956. gads. 1. attēlā – strādnieki sagatavo šiferi jaunās ēkas jumta koru nosegšanai. 2. attēlā – punkta strādnieki reņģu mucas ielādē automašīnā. 3. attēlā – zivju punkta strādnieki tiltam uzliek jauno dēļu segumu. 4. attēlā – dārzkopības posma vadītāja aplaista neļķes ar smidzinātāju. Attēlā pa vidu – fermas pārzine V. Kalniņa ar mazajiem lapsēniem.
1958. gads. Bet netālu no Tūjas zivju pieņemšanas punkta, blakus krasta bākai izaugusi
vēl viena jaunceltne. Šeit būs zvejnieku kolhoza jaunās mehāniskās darbnīcas, kur remontēs laivu motorus. Šeit iekārtosim kalēju smēdi. Šajās lielajās durvīs varēs iebraukt automašīnu, ja bus labojama. Lūk. tur apakšā ir remontbedre.

1961.03.24Darba Balss (Rīgas rajons)Jauna tehnika

Tūjas nodaļā jaunums ir no Vācijas Demokrātiskās Republikas saņemtā saldētavas iekārta.

Published on: 16.01.2021.  -  Filed under: Uncategorized


No comments yet


Leave a Reply


Translate »