Darba laiks

Check-in 8:00 - 22:30

SIA “Jūrasdzeņi”

“Specializēta mazgabarīta pasažieru elektromobiļa iegāde tūristu apkalpošanas uzlabošanai”

20-09-FL05-F043.0201-000002

SIA “Jūrasdzeņi” ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmas Zivsaimniecības attīstībai 2014. – 2020. gadam, pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” rīcībā “Zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, uzņēmējdarbības dažādošana un sezonalitātes mazināšana” līdzfinansēto projektu Nr. 20-09-FL05-F043.0201-000002 ir iegādājusies specializētu mazgabarītu četrvietīgs pasažieru elektromobili kempinga klientu apkalpošanai, tādā veidā mazinot sezonalitātes ietekmi uz uzņēmējdarbības attīstību, veicinot darbinieku produktivitāti un paaugstinot klientu apkalpošanas servisa kvalitāti. Ar elektromobiļa palīdzību jaunos kempinga klientus var ievērojami ātrāk (un nelabvēlīgos laikapstākļos – komfortablāk) iepazīstināt ar plašajā kempinga teritorijā pieejamiem pakalpojumiem.

Biedrība “Jūrkante”

Vairāk informācijas par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē


Ņemot vērā kempinga atrašanos jūras piekrastē un rekreācijas zonas raksturu, realizējot projektu tiek veicināta dabas resursu saglabāšana un inovatīva un ilgtspējīga resursu izmantošana uzņēmējdarbības attīstībai. Tāpat kempingā veiksmīgi tiek veikta saules elektroenerģijas ražošana, tādējādi videi draudzīgu transporta līdzekļu izmantošana uzņēmējdarbībā ir nākamais solis pārejai uz tīru enerģiju visās jomās.

Specializētais pasažieru elektromobilis ir maza izmēra un pārvietojas bez skaņas, tas pārbraucienos netraucēs pārējos atpūtniekus un ar to ir iespēja iebraukt speciāli norobežotos telšu un treileru laukumos.


Published on: 20.10.2020.  -  Filed under: LEADER  -  Tagged: ,


Translate »