Telts vietas

Jūrasdzeņi ir klusais kempings pie jūras, kur pa dienu un nakti nav atļauts atskaņot mūziku no mūzikas ierīcēm un pēc plkst. 23:00 jāievēro naktsmiers.

Kopumā ar telšu vietām pie mums viss ir ļoti vienkārši…! Te nav nekā ekskluzīva, bet ir “viss vajadzīgais” labas atpūtas nodrošināšanai lauka apstākļos:

 • dušas (0.5 Eiro par 1min siltā ūdens),
 • “slapjās” tualetes,
 • pludmales grilbārs,
 • dzeramais ūdens,
 • elektrība,
 • volejbola laukums,
 • spēļu laukums bērniem,
 • ugunskuru vietas un NAKTSMIERS (iespēju robežās).

Nakšņojot kempinga teritorijā – teltī, automašīnā, šūpuļtīklā (hammock) vai citā veidā: maksa par vienu nakti vienai personai:

 • 5.0 Eiro (11+ gadi)
 • 3.0 Eiro (6-10 gadi)
 • Bezmaksas (0-5 gadi)

+ papildus jāmaksā par auto novietošanu par katru dienu (5.0 Eiro kalendārā dienā).

Telšu laukums atrodas uz krasta līnijas. Telšu laukumā uzstādītas “slapjās tualetes” un pieejamas dušas. Telšu laukumi ir aprīkoti ar soliem/galdiem. Mašīnas jānovieto tām paredzētās vietās, kas izvietotas blakus telšu laukumiem.

Teritorijā nav atļauts atskaņot mūziku no mūzikas ierīcēm. Mūsu mērķauditorija ir cilvēki vai ģimenes, kas nakšņošanu teltīs vēlās pavadīt mierīgos apstākļos, tādēļ pēc plkst. 23.00 – NAKTSMIERS (skaidrojums) un teritorija tiek slēgta. Tuvākais veikals un autobusu pietura ~ 500m attālumā. Par transporta līdzekļu atstāšanu kempinga teritorijā uz nakti, jāveic priekšapmaksa par tā novietošanu nākamā dienā.

Telšu vietas iepriekš rezervēt – nevar, jo telšu laukums ir liels un prakstiski nav iespējams nodalīt atsevišķas vietas. Pieredze rāda, ka saulainās un karstās nedēļas nogalēs ir daudz vairāk apmeklētāju, bet vienmēr visiem vietas ir pietikušas. Vienīgi jārēķinās, ka pie ļoti liela apmeklētāju pieplūduma var aptrūkties galdiņi.

Telšu vietu “ieņemšana” darbojas pēc principa – kas pirmais brauc, tas labāku vietu aizņem! Teritoriju sporta spēlēm un lieliem kolektīviem pasākumiem neiznomājam.

Kempingā atļauts uzturēties ar suņiem pie sekojošiem nosacījumiem:

 • suns nedrīkst būt agresīvs;
 • pa dienu un nakts laikā nedrīkst reaģēt (riet vai rūkt) uz garāmgājējiem vai citiem suņiem;
 • suns teritorijā un pludmalē nedrīkst patvaļīgi staigāt bez saimnieka klātbūtnes;
 • saimniekam jārūpējas par to, lai aiz suņa tiktu savākti izkārnījumi.

Tālrunis uzziņām: +371 26550574

English:

Welcome to Jūrasdzeņi, a peaceful camping spot by the sea where music is not allowed to be played during the day and night, and night-time tranquility is expected after 11pm.

We keep things simple here, with no luxury amenities, but all the essentials for a good outdoor vacation:

 • showers (0.5 Euro for 1 min of warm water),
 • “wet” toilets,
 • beach grill,
 • drinking water,
 • electricity,
 • volleyball court,
 • playground for children,
 • bonfire spots, and of course, NIGHTTIME TRANQUILITY (within reasonable limits).

Our campsite is located on the waterfront, with “wet” toilets and showers available. Campsites are equipped with chairs/tables. Cars must be parked in designated areas adjacent to the campsites.

Music is not allowed to be played on the premises. Our target audience are individuals or families who want to spend a peaceful night camping, hence the enforcement of night-time tranquility and the closure of the premises after 11pm. The nearest shop and bus stop are approximately 500m away. An advance payment is required for overnight parking of vehicles on the campsite grounds.

Reservations for campsites are not accepted as the campsite is large and practically impossible to separate individual sites. Experience has shown that during sunny and hot weekends there are more visitors, but there has always been enough space for everyone. However, it should be noted that during very high visitor traffic, tables may run out.

Campsite “occupation” operates on a first come, first served basis! The territory is not rented out for sports games and large collective events.

Come and enjoy the beauty of the sea at Jūrasdzeņi, where you can have a peaceful and tranquil vacation.


No comments yet


Leave a Reply

Translate »