SIA “Jūrasdzeņi”

“Automatizētas auto stāvvietu kontroles sistēmas uzstādīšana”

20-09-AL22-A019.2103-000003

SIA “Jūrasdzeņi” ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmas Zivsaimniecības attīstībai 2014. – 2020. gadam, pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” rīcībā “Uzņēmējdarbības dažādošana, attīstība un uzlabošana” līdzfinansēto projektu Nr. 20-09-AL22-A019.2103-000003 ir iegādājusies un uzstādījusi automatizētu auto stāvvietu kontroles sistēmu .

Biedrība “Jūrkante”

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē


Rīcībā plānotās darbības ietvaros tika veicināta esošā tūrisma pakalpojuma uzlabošana, paredzot ieguldījumus inventārā un konkurētspējas un produktivitātes paaugstināšanā.

Ieviestās automatizētās auto stāvvietu kontroles sistēmas darbības princips – iebraucot autostāvvietā, atverot barjeru, videokameras fiksē auto numuru un sistēmā reģistrē auto iebraukšanas laiku, savukārt, izbraucot no autostāvvietas, kamera atkārtoti nolasa auto numuru, pārbauda apmaksas stāvokli un izpildītas apmaksas gadījumā autostāvvietas barjera atvēras, ļaujot izbraukt no autostāvvietas.

.


Published on: 01.10.2020.  -  Filed under: LEADER


Translate »